Byggevarer i butikk og på nett!
1

Handlevogn

Produkter (1)

  Bestillingsverdi:
  discount
  Frakt:
  Totalsum:
  Herav mva:

  Har du en rabattkode? Den kan du legge til i kassen

  gå tilbake

  Ordliste

  I MAXBOs ordliste finner du beskrivelse og forklaring på typiske faguttrykk i byggevarebransjen, og som du garantert vil bli introdusert for i våre Tips og råd-artikler og YouTube-filmer.

  Akklimatisering: Tilpasning i forhold til klima, temperatur og klimaendring

  Avrettingslire: Rett planke å avrette gulv etter

  Bakhon: Virkestykke som fjernes fra tømerstokkenens side ved saging og som bare har en saget side

  Balkongrekke: Spesialkonstruert toppbord på et balkongrekkverk

  Bindingsverk: Skjelettet i et trehus. Ofte forvekselt med reisverk. Bindingsverket består av vertikale stendere og horisontale sviller i topp bunn, supplert med sikerslag, losholter, utforinger og utlekting.

  Bjelke: Planker i bestemte dimensjoner til spesielle, oftest børende , formål (f.eks. gulvbjelke, takbjelke osv.)

  Bjelkelag: Bjelkelag/etasjeskiller består av trebjelker med gulv på oversiden og himling eller stubbeloft på undersiden

  Boks: Trelast med tilnærmet kvadratisk form i forholdsvis grove dimensjoner. Også kalt firkant

  Bord: Skurlast eller høvellast av tykkelse t.o.m. 32 mm, og bredde 75 mm eller mer

  Brystning: Veggparti i "brysthøyde" mellom gulv og vindu, ofte laget 

  Bunnsvill: Horisontal underramme i vegger av bindingsverk

  C/C: Senter til senter. Se video for hvordan du måler senter til senter.

  C-last: Justert skurlast sortert etter spesielle regler for bruk i bærende konstruksjoner

  Dampsperre: Plastfolie som stopper fuktighet

  dB: Decibel, mål for lyd

  Dekningsbredde: Den bredden trelasten vil dekke ved sammenlegning til den flaten den skal danne

  D-glass: Underlagspapp på glassfiberstamme

  Diffusjon: Fuktig luft

  Drager: Bærende bjelke som understøtter et bjelkelag

  Endepløyning: Spor (not og fjær) i enden på et bord, slik at man får en pen skjøt og reduserer kappesvinn

  EPS: Ekspander polystyren

  Feielist: Som oftest smal list som brukes i overgang mellom gulv og dørterskel eller utenpå eksisterende gulvlist evd legging av gulvbelegg etc.

  Fiberpuss: Armert puss som består av en fiberarmert spesialpuss og et fibernett, vanligvis av glassfiber. Anbefales brukt utvendig over bakken på all Leca. Når pussen er armert og fiberforsterket har den svært høy motstand mot riss

  Fingerskjøt: En sammenføyningsmetode for skjøting av trelast. Danner en skjøt som er minst like solid som virket i seg selv

  Finpuss: Fingradert ferdigmørtel, brukes som finish på loddpussede vegger før maling og tapetsering

  Fjær: Utsikkende profil langsetter et (panel)bord som monteres i noten ved skjøting

  Flytesparkel: Selvutjevnende sementbasert sparkelmasse for enkel avretting av betonggulv og dekker

  Fondvegg: En vegg som fremstår som en kontrast til de andre veggene i et rom. Også kalt kontrastvegg

  Forskaling: Støpeform for betong

  Galvanisering: Rustbeskyttende overflatebehandling av metall

  Gerikt: List som dekker fugen mellom vegg og vindu, eller vegg og dør. Avrundet på begge sider. Også kalt karmlist

  Gesims: Avslutning på vegg horisontalt

  Gjære/gjæring: Endekaping 45for skjøting av lister f.eks. rundt et vindu eller i et vinkelrett hjørne

  Glattkant: Høvlet trelast uten pløynings- eller pynteprofil

  Halvstaff: Høvlet list med halvsirkelformet tverrsnitt

  Hanebjelke: Øvre tverrbjelke i en takstol

  Himling: Fagspråkets ord for tak. Himling er avgrensningen av et innvendig rom, eller underssiden av hvert etasjeskille

  Høvellast: Trelast som er fullhøvlet på alle sider

  Justert skurlast: Trelast som er justerhøvlet på minumum 2 sider innenfor en toleranse på +/- 1 mm

  Kaldras: Luftsstrømmingseffekt i rom, skyldes avkjøling av romluft ved flater med lav overflatetemperatur, f.eks. vinduer

  Konstruksjonsvirke: Trelast soms kal brukes der det blir utsatt for belastninger og som er speseielt sortert for å tåle dette

  Krympestriper: Ubehandlede striper mellom over- og underliggere som kan fremkomme når panel/kledning krymper

  Kvartstaff: Høvlet list formet som 1/4 av et sirkeltverrsnitt

  K-virke: Konstruksjonsvirke; trelast som skal brukes der det blir utsatt for belastning og som er spesielt sortert for å tåle dette

  Leca: Kuler laget av ren leire i en spesialovn som gir en slags popcorn-effekt, der leieren popper opp og får en porøs innsideog en sterk overflate. Av disse kulene lages det bl.a. blokker ved å tilsette sand og sement

  Lekte: Trelast i smale bredder og små tykkelser til utlekting av vegg, tak etc.

  Liggefuge: Vannrett mørtellag mellom blokker

  Limtre: Større bjelker i tre som er limt sammen av flere tynnere enheter

  Loddpuss: En helt opprettet og plan pusseflate

  Losholt: I bindingsverk er losholt en bygningsdel innfelt horisontalt mellom stendere over og under åpninger for vinduer og over døråpninger

  Lusing: Små klosser som tetter hull som oppstår ved bruk av panel med over- og underligger, og utenpåliggende list

  MDF: Medium Density Fiberboard. Fabrikert treprodukt laget av mykt trevirke, kombinert med voks og lim

  Murkrone: Toppen av en murvegg

  Mørtelstreng: Mørtel utlagt i tynne spor

  Not: Utfrest spor langsetter et (panel)bord som fjæren monteres inn i ved skjøting

  Pilar: Stor søyle

  Planke: Skurlast eller justert skurlast av tykkelse minimum 36 mm og bredde minst 98 mm

  Puss: Overflatebehandling av murverk der mørtel påføres muren med brett eller kastes på med murskje

  Pussavretting: Toppen av mur som er gjort vannrett ved hjelp av betong

  Radonsperre: Element i oppbyggingen av sålen i huset som sikrer en effektiv tetting mot radongass fra grunnen

  Reisverk: En eldre byggemåte for trehus der veggene besto av vertikalt, tettstilte planker

  Rekke: Trelast i dimensjoner 36-73 mm tykkelse og 36-73 mm bredde

  Rundstokk: Høvellast bearbeidet til rundt tverrsnitt

  Rupanel: Panelbord med mindre krav til utseendet, beregnet til undertak (taktro), undervegger og andre ikke synlige formål

  Saling: Rammeverk for retnings- og/eller høydeangivelse

  Skuring: Overflatebehandling der mørtel glattes/jevnes ut med såkalt pussbrett

  Skurlast: Trelast fremstilt direkte av tømmerstokken slik den fremstår før videre bearbeiding

  Slemming: Enkel og selvbyggervennlig overflatebehandling der mørtel påføres med kost i ett eller flere strøk

  Sløyfe: Tynn trelist som legges under taklektene på tvers av disse for at vannet skal kunne passere fritt under lektene

  Spikerslag: Horisontalte eller vertikale materialer som danner spikerfeste for montering av kledning, panel, plater osv.

  Stender: Vertikal konstruksjonsdel f. eks. bindingsverk, forkskaling eller stillas. Se video av hvordan du finner stedere av tre og metall.

  Stussfuger: De loddrette fugene mellom blokkene

  Styrkesortering: Visuell eller maskinell sortering for styrkeberegning av trelast for bruk i bærende konstruksjoner

  Sville: Horisontal underramme (bunnsvill) eller overramme (toppsvill) i vegger av bindingsverk

  Søyle: Frittstående, loddrett bygningsdel med bærende funksjon. Som regel sylindrisk tverrsnitt

  Tatørr: Pussflate som har tørket noe. Settes fingertuppen mot pussen skal det kun bli små merker

  Tomme: Lengdemål som tidligere blir brukt ved omsetning av trelast. 1 tomme = 25, 4 mm (eng.)

  Toppsvill: Horisontal overramme i vegger av bindingsverk

  To-tom-fire: Gammel betegnelse på skurlast i dimensjon 50x100 mm, eller justert skurlast i dimensjon 48x98 mm

  Trekantlekt: Skråskårne lekter, vanligvis 50x50 mm eller 48x48 ,, diagonalt skåret. Brukes f.eks. under takpapp plassert inntil vindskibord

  Trinnlyd: Lyd som overføres gjennom faste materialer, f.eks. fottrinn i etasjen over

  Underpanel: Panelbord med mindre krav til utseende beregnet til undertak (taktro), undervegger og andre ikke synlige formål

  Utforing: Et emne som monteres i sporet på dør- eller vinduskarmen for å utjevne tykkelsesforskjellen på døren/vinduet og veggen

  Utlekting: Montering av lekter for å danne et luftsjikt i en konstruksjon eller tilpasse en tykkelse, f.eks. til isolasjon

  U-verdi: Varnegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes for å angi hvor god varmeisoleringsevne en konstruksjon har

  Vannbrett: Skråhøvlet emne med drypprille på undersiden. Brukes særlig under vinduer for å lede vannet ut fra veggen

  Vaskelist: Som oftest smal list som brukes i overgang mellom gulv og dørterskel, eller utenpå eksisterende gulvlist ved legging av gulvbelegg etc.

  Weatherboard: Utvendig kledning med skråskåret forside. Også kalt Vestlandskledning

  XPS: Isolasjon i form av ekstrudert polysteren

   

  Vennligst vent