Byggevarer i butikk og på nett!
1

Handlevogn

Produkter (1)

  Bestillingsverdi:
  discount
  Frakt:
  Totalsum:
  Herav mva:

  Har du en rabattkode? Den kan du legge til i kassen

  gå tilbake

  Montere kjøkken - Trinn for trinn

  Her har du en beskrivelse av hvordan du skal gå frem når du skal montere kjøkken. Les alltid produsentens monteringsanvisning, og følg denne dersom avvik fra beskrivelsen under. I dette eksemplet er det brukt kjøkken fra Harmoni.

   

  Les også: Bygg drømmekjøkkenet

   

  Dette trenger du:

  Bærelekt, kjøkkeninnredning, vaskekum, dekksider, foringer, lyslist, benkeplate, ev. hvitevarer og ev. epoxylim.

   

  Verktøy:

  Vater, meterstokk, blyant, batteridrill, hammer og skrutvinge.

  Slik monterer du kjøkken trinn for trinn:

  1. Fordel skrogdeler utover slik at det er oversiktlig. Sett på plass QA (Quick Assemble)-beslag i alle skrogdeler. Press skrogdelene forsiktig på, og skru QA-beslaget ca. en halv omdreining, med klokken, slik at delene sitter god fast i hverandre. Ved bruk av el-verktøy, husk å stille inn på riktig moment. 

  2. Bakplater settes med den pene siden inn i skapet, og bruk et skjøtestykke der skapet er bredere enn 60 cm. Skroget er i vinklet når bakplaten er parallell med skroget. Stift fast bakplaten til skrog. Gjør så samme prosedyre på alle skap. 

  3. Sett bein i front på skrog. Sett ytre del av sokkelbein ut slik at neste skrog hviler på samme bein. Juster høyde på bein i samsvar med høyden på sokkel. Standardmål er 16,6 cm. Ved bruk av sokkelgavl skal det brukes bein i bakkant av siste skrog. 

  4. Som støtte for bakkant av underskap, brukes en lekt. Merk av skapbeinets høyde på vegg 16,6 cm. Ta høyde for eventuelle skjevheter i gulvet. Bruk laser eller vater for å lage en vaterstrek som bærelekten festes etter. Ta hensyn til stikkontakter og lignende, slik at lekten deles opp der det er behov. Mål avstanden og sag lekt. Forbor lekt, sett lekt etter strek på vegg.

   

  Les også: Gi kjøkkenet et helt nytt uttrykk med kjøkkenplater

  5. Ut fra tegning, måler du skapbredder bortover. Vær nøye med å merke opp til foringer og dekksider. 

  6. Når siste skap er målt, monter lekt 3 cm kortere en siste skap. Her skal sokkelgavl festes i sokkelbein. Dersom lekten monteres helt ut kommer den i veien for sokkelgavlen. Gjør samme prosedyre på alle vegger som skal ha høyskap og benkeskap. 

  7. Tenk nøye gjennom hvordan du vil løse monteringsrekkefølgen. Begynn med et hjørne dersom det er praktisk ut fra plantegningen. 

  8. Bruk en skapside fra høyskap og legg til sokkelhøyden, eller bruk et montert høyskap til å finne høyden for overkant av overskap. Er det høyskap eller skap som kjøl, monter det først. Bransjenorm er ca. 52 cm mellom benkeplate og underkant av overskap. 

   

  Les også: Pass på avstandene på kjøkkenet

  9. Dekksider monteres slik at de stikker frem foran skapskroget. Dekksiden skal flukte jevnt i bakkant av skroget. Bruk skruvinge. Husk å bruke skruer med riktig lengde. Hull forbores og skruehodet forsenkes. 

   

  Les også: Ønsker du et vedlikeholdsfritt kjøkkengulv, kan vinylgulv være noe for deg

  10. Monter en midlertidig og vatret bærelekt i underkant av overskapene. Er det høyskap i planløsningen er det lurt å montere disse før overskapene, slik at man enkelt finner ut høyden som overskapene skal henge i. Er det ikke høyskap i kjøkkenet anbefales det at overskapet starter på 141,4 cm over ferdig gulv. 

  11. Forbor skruehull fra baksiden i overskapene gjennom trelekten på skroget. Du kan feste skapene i horisontale spikerslag som er lagt inn i veggen på forhånd, eller merke ut hvor de vertikale stenderne i veggen er. Forbor i skapet slik at du treffer disse med skruene. Hvis du ikke treffer stenderne, bruk skruer tilpasset veggens materialer. Vær nøye med at skapet er i lodd før du skrur det fast i veggen. 

  12. Forbor neste skap for innfesting i veggen. Sett skapet på bærelekten, og lås det fast i det foregående med en skrutvinge. Sørg for at de to skapene er 100% parallelle i dybde og høyde før du borer hull for skrogskruene. Ikke bruk de fabrikkborede hullene. Fest så skapet i veggen. Gjenta denne prosedyren til alle skapene er festet. Demonter bærelekten. 

  13. Foringer tilpasses nøye i bredde og lengde. Om mulig monter foring slik at lakkert kant kommer mot skroget. Foringen monteres 3-5 mm innenfor skrogets fremre kant. Forbor i skroget, og forsenk skruehodet. Det kan være lurt å montere foring før skroget festes til vegg. 

  14. Lyslisten monteres 3-5 mm innenfor skrogets fremre kant. Listen festes ved å forbore hull fra innsiden av skroget. Hol listen på plass med skrutvinge når du skrur. Husk å forsenke skruehodet. Gjære listens hjørner. Bruk to-komponent epoxylim i sammenføyingen. 

  15. Over frittstående kjøleskap monteres blindpanel og ventilasjonsrist. Blindpanel og sideforlenger tilpasses i høyden slik at kjøleskapet passer i høyden, og at ventilasjonsristen kan monteres uten tilpasninger. Bruk medfølgende dekklist for å skjule evt. sagsnitt. Blindpanel og ventilasjonsrist festes med dobbeltsidig tape. Sideforlengerne monteres opp i overskap med medfølgende skrue og QA-beslag. Husk å montere ventilasjonsristen slik at du ikke kan se gjennom den. 

  16. Monter hengslene i døren. Klikk også på plass hengslenes motstykke. Skru så døren med hengslets motstykke. Benyttes dørdemper monteres denne etter at døren er justert. 

  17. Monter skuffeskinner iht. monteringsanvisningen. Det er forskjell på høyre og venstre skinne.

  18. Sett sammen skuffens bakstykke med sidestykkene. Skyv inn bunnen og monter på skuffefronten. Snu deretter hele skuffen og skru fast bunnen. Montering av kolonialskuffer gjøres på samme måte med unntak av forsterknigsarmer. Press arm inn i frontplaten, juster avstanden til endefestet og klikk på plass. Skru fast skuffeskinner i skrog. Skyv skuffen inn på skinnen som er i indre posisjon. To klikk høres når den går i lås. Sjekk at skuffen fungerer som den skal ved å dra den ut og lukke den igjen. 

  19. Lag bormal av tykk papp eller tilsvarende. 

  20. Sørg for at malen går jevnt med kanter på skapdør eller skuffefront og bor hull. Skru først festet løst på, før neste feste skrues til. 

  21. Legg sokkel parallelt med sokkelbein. Merk senter på alle bein, og fest plastskinnen. Skyv på plass sokkelklipsen på skinnen. Klikk så sokkelen på plass, og sørg for at alle fester sitter godt. Hvis du må skjøte sokkelen, kan du med fordel forsterke skjøten på baksiden. 

  22. Les monteringsanvisningen for vasken nøye. Bruk de målene som er oppgitt der for å merke opp på benkeplaten. Sørg for at vaskekummen treffer ned i vaskeskapet. Både sideveis og i dybden. Bor så hull i hjørnet før du begynner å sage. 

  23. Sag ut hull i platen. Vær forsiktig slik at du ikke fliser opp overflaten på platen når du sager. Juster ned sagens pendelfunksjon, og bruk et sagblad som fliser lite. Sag evt. fra undersiden om mulig. Sjekk at vasken passer før du påfører silikon for å forsegle sagsnittet mot fuktinntrengning. Monter så vasken iht. monteringsanvisningen. Vær spesielt oppmerksom på at steinvasker skal krysskrues. 

  24. Gjenta samme prosedyre med koketopp som for montering av kum. Monter plate under stekeovnen i en slik høyde at ovnen kommer helt oppunder benkeplaten. Monter skuff eller blindpanel under ovnen for å tette åpningen. 

  Vennligst vent