– klart du kan

Finn din butikk

For lagerstatus og åpningstider

Handlevognen

Produkter (1)

  • Produkter
  • Pris per enhet
  • Antall
  • Enhet
  • Pris inkl. mva
    Sum:
    Frakt:
    discount
    Totalsum:
    Herav mva:

    Bygge støttemur

    Generelt kan vi si det er to slags murer, rene hagemurer som kan brukes til oppbygging av bed, kantstøtte og skjerming mot innsyn, og støttemurer som brukes til terrassering av tomten.

    Bilde: asak.no

    (Bilde: asak.no)

    Lover og regler for bygging av mur

    Ønsker du å bygge en støttemur som er over 1 meter høy, må du sjekke med kommunen din om muren må byggeanmeldes. Husk også å sikre murer over 1 meter mot mulige fallskader. Støttemur høyere enn 1,5 meter må vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert person. Bygges det støttemur mot en vei, er det strengere krav. Finn ut hva som gjelder i din kommune.

    Støttemur av naturstein

    Passer godt i veiskråninger, parker og hager. Kan brukes til forholdsvis høye murer, og bygges uten bruk av mørtel. Egner seg godt til buede eller rette murer. Se også video nederst i saken.

    Støttemur uten mørtel

    Støttemur er fin mot gate, terrengtrapping eller avslutning av en skrånende tomt. Blokkene tørrstables, og holdes sammen uten bruk av mørtel. Dette gir en solid og elastisk mur som er lett å montere uten store krav.

    Som en tommelfingerregel kan det sies at første blokk skal ligge under bakkenivå som et fundament. 

    Underlag avgjør fundament

    Murte arrangementer i hagen krever solid fundamentering, men det avhenger av hvilket underlag du har.

     

    Eksempler på dette kan være:

    • Rensket fjell: Her kan det mures direkte ved at blokkene hugges etter fjellet og settes i mørtel.
    • Drenert grunn: Er det morene, sand eller grus, så er det ikke telefarlig
      og kan gi enkel fundamentering.
    • Hagemurer på fjell og drenert grunn: Må være stabilt for elting,
      og avstives eller fundamenteres mot dette.
    • På leire og jord som er  telefarlig: Her må massene under fundamentet skiftes ut med pukk eller grus til telefri dybde, alternativt kan det mures ned til telefri dybde. Redusert fundamentering anbefales kun til små hagemurer.

    Fundament for støttemur

    Støttemursblokkene kan settes direkte på et fundament av godt komprimert grus eller knust fjell (8-16 mm eller 12-22 mm). Som en tommelfingerregel kan det sies at første blokk skal ligge under bakkenivå som et fundament. 

     

    Dersom undergrunnen består av bløte eller vannholdige masser som f.eks. leire, må du be om råd fra kyndig person. Fundamentet bør være 20 cm tykk og armert med 8 mm kamjern. Husk drensrør i bakkant av muren for å unngå at vann blir stående i fundamentet. Røret må legges på samme nivå, og over drensrøret legges fiberduk og drenerende masser.

     

    Les også: Skifer – kvalitetsstein til både ute- og innebruk

    Støttemur

    Her vises hvordan du går frem for å bygge støttemur i stein. Produktene er Rådhus mur og Knekt støttemur fra Aaltvedt Stein.

    Vennligst vent