– klart du kan

Finn din butikk

For lagerstatus og åpningstider

Handlevognen

Produkter (1)

 • Produkter
 • Pris per enhet
 • Antall
 • Enhet
 • Pris inkl. mva
  Sum:
  Frakt:
  discount
  Totalsum:
  Herav mva:

  Bygge i hagen

  Å bygge i hagen er praktisk og enkelt. MAXBO gir deg råd om hva du kan sette i gang med til helgen, og hva du må søke kommunen om lov til. 

  Ikke søknadspliktig når du skal bygge i hagen

  For å bygge i hagen holder det som regel med godkjent nabovarsel før du starter byggingen. Mindre, frittliggende uthus, f.eks. lekehus, anneks, vedbod, sportsbod, redskapsbod o.l. er derfor som regel ikke søknadspliktige.

   

  Les også: Gjerde og stakitt er pent og praktisk som ramme rundt uterommet

  Forutsetninger for at bygget ikke er søknadspliktig:

  • Eiendommen må være regulert til byggeområde
  • Bygningen må ikke brukes til varig opphold for personer
  • Maksimum areal er 15 kvadratmeter (bruttoareal)
  • Maksimum gesimshøyde er 2,5 meter
  • Maksimum mønehøyde er 3 meter
  • Minimum 1 meter avstand til annen bygning
  • Minimum 4 meter avstand til nabogrense
  • Tiltaket skal plasseres innenfor byggegrense fastsatt i reguleringsplan, veglov eller jernbanelov

  Les også: Belegningsstein bidrar til et vakkert og praktisk uteareal

  Søknadsfritaket gjelder ikke:

  • Tomter som er mindre enn hundre meter fra sjøen
  • Dersom maksimum antall kvadratmeter som kan bygges på en tomt overskrides
  • Der hvor andre planbestemmelser eller vedtekter måtte forby slike byggverk

  Lokale forhold kan variere, og noen steder er regelverket strengere enn endre. Er du i tvil om prosjektet ditt er søknadspliktig bør du kontakte lokale bygningsmyndigheter for råd og veiledning. 

   

  Les også: Slik bygger du en terrasse med minimalt behov for vedlikehold

  Les mer:

  Byggteknisk forskrift (tek 10) 

   

  Vennligst vent