– klart du kan

Finn din butikk

For lagerstatus og åpningstider

Handlevognen

Produkter (1)

 • Produkter
 • Pris per enhet
 • Antall
 • Enhet
 • Pris inkl. mva
  Sum:
  Frakt:
  discount
  Totalsum:
  Herav mva:

  Bygge Anneks

   

  Å bygge et frittstående anneks kan være et godt alternativ til å utvide huset eller hytta når du trenger mer plass. Før du bygger anneks, bør du sette deg inn i hvilke regler som gjelder der du bor.

  Bilde: rkc.no

  (Bilde: rkc.no)

   

  MAXBO tilbyr prefabrikkerte anneks du enkelt kan montere selv. Du kan velge mellom anneks som skal laftes eller bygges av elementer, men elementer er enklest og raskest å sette opp. 

  Grunnleggende forutsetninger for at et bygg ikke er søknadspliktig:

  • Gjelder for eiendommer regulert til byggeområde.
  • Bygningen må ikke brukes til varig opphold for personer.
  • Maksimum areal = 15 m2
  • Maksimum gesimshøyde = 2,5 meter.
  • Maksimum mønehøyde = 3,0 meter.
  • Minimum avstand til annen bygning = 1,0 meter.
  • Minimum avstand til nabogrense = 4,0 meter.
  • Tiltaket skal plasseres innenfor byggegrense fastsatt i reguleringsplan, veglov eller jernbanelov.

   Fritaket gjelder normalt ikke:

  •   Innenfor 100-meter beltet fra sjø.

  •   Hvor regulert grad av utnyttelse overskrides.

  •   Hvor andre planbestemmelser eller vedtekter måtte forby slike byggverk.

   

  Pass på at avstandskravene til nabogrense og andre bygdinger er overholdt. Det er verdt å merke seg at lokale forhold kan variere både mellom kommuner, innen samme kommune, og også fra byggefelt til byggefelt.

   

  Les også: Bygge redskapsbod

  Vennligst vent